Výkon specializovaných odborných funkcí

Pro oblast těžebního průmyslu, stavebnictví a souvisejících oborů nabízíme výkon následujících specializovaných funkcí:

 

Báňsko-technická oblast:

Závodní dolu (vyhl. č. 298/2005 Sb., §2, odst. 1 písm a)

Závodní lomu (vyhl. č. 298/2005 Sb., §2, odst. 1 písm b)

Bezpečnostní technik a hodnotitel rizik OZO BOZP (vyhl. č. 298/2005 Sb., §2, odst. 1 písm d a zák. č. 309/2006 Sb., §10, odst. 1)

Báňský projektant (vyhl. č. 298/2005 Sb., §2, odst. 1 písm e)

Vedoucí větrání (vyhl. č. 298/2005 Sb., §2, odst. 1 písm i)

Hlavní důlní měřič (vyhl. č. 298/2005 Sb., §2, odst. 1 písm m)

Důlní měřič (vyhl. č. 298/2005 Sb., §2, odst. 1 písm n)

Odborný znalec (zák. č. 61/1988 Sb., §5c)

Soudní znalec (zák. č. 36/1967 Sb.)

 

Pro oblast použití výbušnin, tzn. zejména pro realizaci trhacích prací, skladování výbušnin a výstavbu skladů výbušnin:

 

Střelmistr (vyhl. č. 72/1988 Sb., §40, odst. 3 písm a až e)

Technický vedoucí odstřelů (vyhl. č. 72/1988 Sb., §41, odst. 2 písm a, c, d, e)

Osoba odborně způsobilá pro nakládání s pyrotechnickými výrobky kategorií F4, T2, P2 (zák. č. 206/2015 Sb., §36, odst. 1)

Soudní znalec (zák. č. 36/1967 Sb.)

Báňský projektant (vyhl. č. 298/2005 Sb., §2, odst. 1 písm e)

Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby a geotechniku

 

Pro oblast geologického a hydrogeologického průzkumu:

Odpovědný řešitel geologických prací (zák. č. 62/1988 Sb., §3)

 

 

 

Pro více informací o možnostech výkonu odborných funkcí nás prosím kontaktujte na našem emailu: rudnedoly@seznam.cz

 

Komentáře jsou uzavřeny.